imece hakkında

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030’u işaret ettiği gibi daha iyi bir toplum ve gezegen için önümüze çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek üzere zamanımız giderek daralıyor.

Düşünce sistematiğimizi ve faaliyetlerimizi bu alana odaklıyor; ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetiklemeye gayret ediyoruz. Bu amaçla 18-19 Mart 2021 tarihlerinde, “Geleceğe Etki” temasıyla imece summit’i düzenledik.

imece summit nedir?

2020, çok yönlü bir dönüşüm yılıydı. Daha iyi bir toplum ve gezegen için aciliyet duygusu; iş dünyası, kamu, sivil toplum, girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarının arasındaki çizgilerin saydamlaşmasını da hızlandırıyor. Yerel ve küresel bilginin harmanlanmasıyla kolektif bilgi üretebilmeyi, birlikte düşünmeyi, birbirinden öğrenmeyi ve işbirliklerini esas alan bir yapıda düzenlediğimiz zirvede; bir dizi panel, konuşma ve atölye çalışmaları gibi farklı oturumlarda bir araya gelme fırsatı yakaladık.

imece summit’i hangi amaçla düzenledik?

Çevresel, sosyal, ekonomik, teknik, politik, kültürel ve benzeri pek çok farklı ancak birbiriyle ilişkili sistemlerden oluşan, yüksek bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Bu alanlarla ilgili her mesele bizim ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu daha büyük zorluklar yapbozuna işaret ediyor. Dönüşüm adına düşünen, üreten, çalışan bireyler ve kurumlar kendi alanlarında derinleşirken birbirinden değerli öğrenimler ve bilgiler biriktiriyor. Meselelere karşı ürettiğimiz çözümleri farklı çabalar olarak görmektense bütünsel, entegre çözümler ve sistemler düşünerek her mesele alanında karşılaşılan ortak konulara daha iyi hizmet edebiliriz.

Bu konuların birbiriyle bağlantılı olduğunun gösterildiği en odaklı küresel adımlardan birinin; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında kapsayıcı, entegre harekete işaret eden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olduğunu biliyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak ise bireysel, organizasyonel, toplumsal ve sistemsel gibi farklı seviyelerde dönüşümün parçası olmak ve dönüşümü yönlendirmekten geçiyor. Üstelik bu dönüşümü, tüm dünyanın yaşadığı akut bir krize evrilen pandemi gibi değişim dönemlerinde sürekli ve sürdürülebilir kılmak daha da önem kazanıyor. Çünkü bir kriz ortamı yaratsa da paradigma değişimine neden olan bu tarz küresel ölçekli değişimler; dönüşümü daha bütünsel olarak anlamlandırmak, üretmek, uygulamak, hızlandırmak ve yaymak adına içinde birçok fırsat da barındırıyor. Ne var ki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030’u işaret ettiği gibi daha iyi bir toplum ve gezegeni yaratmak adına bu fırsat alanlarını değerlendirmek için fazla zamanlarımız yok; aciliyet duygusu ve gerekliliği artıyor.

2030’da dünyanın nasıl görüneceğini tam olarak söyleyemesek de şimdi yaptığımız seçimler ve ürettiğimiz çözümlerle nasıl şekilleneceğine katkı sağlayabiliriz. O anlamda gelecek bizim elimizde. Buradan hareketle, imece summit değişim öncüsü profesyoneller ve kurumları bir araya getirerek ortak akılla daha iyi bir gelecek nasıl olur sorusuna ilham oldu.

imece summit; Geleceğe Etki teması etrafında; 18-19 Mart 2021‘de imece yürütücülüğünde, Zorlu Holding ev sahipliğinde, ATÖLYE, B Lab Europe, BMW Foundation, Social Innovation Exchange (SIX) ve S360‘ın içerik ve ağ partnerliği, Açık Açık, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyonTEDÜ, KUSIF, Mikado, Now Partners, UNDP Accelerator Labs, SDGIA ve TSGA’nın oturum partnerliğinde ve De-Coder‘in küratörlüğünde gerçekleşti.

Kimler imece summit’e katıldı?

Yeni ekonomi modelleri ve şirketler, yeni üretim şekilleri, organizasyonel yapı ve kültür, değişim öncüsü liderler ve topluluklar, etki odaklı girişimler ve yatırımcılık, iklim krizi gibi birbirine bağlantılı meseleleri ve sistemleri değerlendireceğimiz imece summit’e, iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik sektörü profesyonelleri ve gençler katıldı.

Sitemizde yalnızca sitemiz için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz