Partnerler

EV SAHİBİ
DÜZENLEYEN
İÇERİK VE AĞ PARTNERLERİ
OTURUM PARTNERLERİ
KÜRATÖR

Zorlu Holding; tekstil, tüketici elektroniği ve beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, maden-metalurji olmak üzere 5 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. imece’nin kurucu ortakları arasında yer alan Zorlu Holding, uzun yıllara dayanan köklü deneyimi ve bilgi birikimi, teknoloji ve inovasyondan beslenen Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ile daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaktadır.

imece, değişim yaratan birey ve kurumların sosyal ve çevresel fayda odaklı dönüşüm yolculuklarında kapasitelerini geliştirir; içerik oluşturur ve komüniteler üzerinden sistemsel dönüşümü tetikler.

2016 yılında ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding ortaklığında kurulan bir sosyal inovasyon platformudur. Programları ve içerikleri için pusula kabul ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın işaret ettiği daha insancıl sistemlerin, daha eşitlikçi yaklaşımların ve daha sürdürülebilir bir dünya için meselelerin çözümüne yönelik daha hızlı ve daha etkin ortaklıklar kurulması gerektiğini destekler. Yeni yaklaşımlar geliştirmek, deneyimlerden öğrenmek ve işbirliği içinde hareket etmek için çalışır.

imece, yürüttüğü ana programlar imece impact, imeceLAB ve imece dialogues‘u, farklı partnerlerle yürüttüğü etkinlikler ve ürettiği içerikler üzerinden gerçekleştirir.

De-Coder, sosyal etki odaklı içerik ajansıdır. Pozitif dönüşümü merkeze alarak ilham veren, cesaretlendiren, bilgi ve araçlar sağlayan içerikler kürate eder ve üretir.

ATÖLYE; Stratejik Tasarım Stüdyosu, Akademi ve Yaratıcı Platform’un bileşiminden oluşan ve yaratıcı servisler geliştiren bir organizasyondur. Bireylere ve kurumlara yeni ilişkiler kurdukları, fikir alışverişinde bulundukları ve etki odaklı projelerde işbirliği yaptıkları çeşitlilik sahibi bir ekosistem sunar.

B Lab Europe; işi, iyilik için bir güç olarak kullanan insanların küresel hareketi içinde Avrupa coğrafyasına hizmet veren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Vizyonu; bir gün tüm şirketlerin dünya için en iyisi olmak üzere rekabet etmesi ve bunun sonucunda toplumun müşterek kalıcı bir refahın tadını çıkarmasıdır. B Lab, bu sistemik değişimi birbiriyle ilişkili bir dizi girişim aracılığıyla yönlendirir: 1) “iyi şirketler” ile iyi pazarlama arasındaki farkı hepimiz için daha kolay anlatacak Sertifikalı B Şirketlerinden oluşan bir topluluk oluşturmak. 2) Sosyal girişimciliğin ve etki finansmanının etkinliğini artırmak için misyonla uyumlu kurumsal yapıların kullanımını teşvik etmek. 3) İşletmelerin sosyal ve çevresel performanslarını ölçmelerini, karşılaştırmalarını ve iyileştirmelerini sağlayacak ücretsiz güçlü araçların kullanımını artırmak için Measure What Matters (Önemli Olanı Ölç) kampanyalarını teşvik etmek.

BMW Vakfı Herbert Quandt, sorumlu liderliği teşvik eder ve dünya çapında liderlere daha barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaları için ilham verir. Sorumlu Liderlik programları, küresel ağ ve etki yatırımları aracılığıyla BMW Vakfı Herbert Quandt; Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘nı desteklemeyi hedefler.

S360; şirketlere, markalara ve kurumlara daha iyi seçimler yapmaları için destek olan ve iş dünyasının olumlu değişimi tetikleme, iyiliği yayma ve etkiyi ölçeklendirme gücüne inanan bir kuruluştur. S360, ortak değer yaratma kavramına hayat vererek iş için fırsat yaratırken sürdürülebilirliği sağlamanın önündeki engelleri aşmaya yönelik stratejik tavsiyeler sunar. Kısaca, fayda ile karlılığı bir araya getirir ve hedeflere giden yolda müşterileriyle beraber yürür.

SIX (Social Innovation Exchange); karşılıklı değer, ilişkiler ve bilgi üzerine inşa edilmiş bir sosyal inovasyon platformudur. Sosyal etkiyi artırmak için inovasyonu teşvik eden ve insanlara ilham veren amaçlı sektörler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için küresel düzeyde çalışan SIX‘in vizyonu, herkesin sosyal etkiyi artırmak ve istediği hayatı yaşamak için inovasyonu kullanabilmesidir.

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşu. 41 yıldır, acil toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Bugün 93 ülkeden 3 bin 600’ den fazla Ashoka Fellow’u insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda fark yaratıyor, sistemleri dönüştürüyor. Önde gelen Ashoka Fellowları arasında 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi ve çocuk işçiliğine karşı hareket lideri Kailash Saryarthi, Vikipedi’nin kurucusu Jimmy Wales ve Adil Ticaret sertifikasyon sistemini başlatan Paul Rice gibi sosyal girişimciler bulunuyor.

60’tan fazla ülkede, 100’den fazla noktada faaliyet gösteren Impact Hub, toplumsal fayda odaklı çalışan değişim öncülerini bir araya getiren ve onların ihtiyacı olan birlikte çalışma ortamını yaratan bir platform. Impact Hub global ağının bir parçası olan Impact Hub Istanbul, güçlü partnerlerle iş birlikleri tasarlayarak, sosyal girişimcilere ve sosyal etki odaklı birey ve kurumlara eğitici programlar, etkinlikler, mentorluk, çalışma mekanı ve networking desteği sağlıyor. Hub, üyelik tabanlı bir sistemle çalışıyor ve  girişimciler, danışmanlar, yatırımcılar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, kreatifler, serbest çalışanlar gibi farklı disiplinlerden gelen bireylerden oluşuyor. Bu canlı toplulukla birlikte, sunduğu içerikler ve ilham verici çalışma alanı, Impact Hub deneyiminin merkezinde duruyor.

Yerel topluluklar ve global bir ağ ile, Impact Hub Istanbul herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak üzere gelişmesini sürüdürüyor. Acil harekete geçmeyi gerektiren global sorunlar üzerinde çalışırken Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber olarak alıyor.

İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara’nın merkezinde, TED Üniversitesi içinde, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere çalışan ve sosyal etki odaklı aktörleri biraraya getiren çok işlevli bir ortak üretim alanıdır. Sosyal girişimler ve girişimciler için bir kuluçka ve destek programı yürüten İstasyonTEDU, eğitimler, etkinlikler, kamu diyaloğu çalışmaları ve uygulamalı araştırma projeleri yürüterek ekosistemi güçlendiren ve birleştiren aracılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF, Türkiye’de sosyal etki alanında önde gelen kuruluşlardan biridir ve sosyal etki çalışmalarında referans ve uygulama merkezidir. Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna öncülük etmektedir ve Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi için standartlar belirlemek üzerine çalışmaktadır.

KUSIF sosyal girişimciliğe özel olarak odaklanmaktadır. Bu bağlamda, ekosistem geliştirme, kapasite geliştirme, sosyal finansmana erişim ve yatırıma hazır olma konularında çeşitli sosyal girişimcilik projelerine liderlik etmekte ve bu projelere ortak olmaktadır. Sosyal girişimciliğe ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelebileceği ortak bir alan oluşturmak için 2018 yılında Koç Üniversitesi’nde Sosyal Etki Laboratuvarı’nı hayata geçirerek genç sosyal girişimcilere mentorluk, ağ ve yoğun eğitim gibi bir kuluçka hizmeti sunuyor. Ek olarak, KUSIF ekibi 2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik ve sosyal etki derslerini vermektedir.

2007 yılında kurulmuş olan Mikado Sürdürülebilir kalkınma Danışmanlığı sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişimdir. Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplumun gelişimine ve sosyal inovasyon ile toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmalar yürütüyor. Şirketin ana misyonu sürdürülebilir yapılar kurarak ve şirket-STK-eğitim kurumu-kamu işbirlikleriyle sinerji yaratarak sosyal etkiyi maksimize etmektir. Mikado, Türkiye’nin ilk B Corp şirketidir, Global Action Plan ve Açık Açık Sosyal Girişim üyesidir.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi; sosyal girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, bağlantı ve görünürlük ihtiyacını karşılamayı; sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmayı ve Türkiye’de sosyal girişimciliği toplumsal, ekononik ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor.TSGA, dijital araçlar aracılığıyla Türkiye’de sosyal girişimciliğin yaygınlığını artırmak ve paydaşlar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla bir platform oluşturdu: sosyalgirisimcilikagi.org. Günümüzde kurucu ortaklar, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini sürdürebilmek amacıyla,TSGA’nın tüm ekosistem paydaşlarını kapsayarak şekilde kurumsallaşması üzerinde çalışmaktadır.

Sitemizde yalnızca sitemiz için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz