KULLANIM KOŞULLARI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Yürürlük Tarihi: 02/02/2021

KULLANIM KOŞULLARI

Kolektif Etki Derneği (“imece”) kendisine ait summit.imece.com adresli web sitesinin (“Websitesi” veya “Site”) ziyaret edilmesi sırasında ziyaretçilerinin Site’nin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olmasına ve ayrıca kişisel verilerinin gizliliğine önem göstermektedir. İşbu Kullanım Koşulları, Websitesi’ne erişim sağlayan ve Site’de sağlanan hizmetleri kullanan tüm ziyaretçilere sitenin kullanım koşulları hakkında bilgi vermek ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında imece’nin sağladığı ve işlediği veriler özelinde gizlilik politikasını nasıl uyguladığı hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir. Site’ye erişim sağlayan ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

imece, Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb. (“Site İçeriği”) içeriğin sahibidir. imece, Site İçeriği’ni istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’ye erişimi sonlandırabilir.

Kullanıcı Site’yi ve Site’de yer alan içerikleri; kişisel kullanım ve bilgi edinmek amacıyla görüntüleyebilir. Bunun dışında yapılan tüm erişim ve eylemler hukuka aykırı kabul edilir. Kullanıcı, Site ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun davranmayı, 3. kişilerin yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’ye erişim ve Site içeriğinden yararlanma kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun tamamen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı üçüncü şahısların imece’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını, böyle bir durumda imece’nin uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları karşılayacağını peşinen kabul eder.

Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan her türlü yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, içerik, görsel, fotoğraf, video, görüntü, tasarım, resim, marka, logo, şekil, grafik, illüstrasyon ve Site veritabanı eser niteliğindedir (“Eser”) ve imece ve/veya üçüncü kişilere aittir. Söz konusu Eser’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları sair mevzuat kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı yalnızca Site’yi kullanım olanağına sahiptir, fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlamamaktadır. Kullanıcı, imece’nin ve/veya Site’de yer alan Eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent sahibinin yazılı açık onayı olmadan hiçbir Eser’i veya buna ilişkin bir hususu kopyalayamaz, çoğaltamaz, çevirisini yapamaz, indiremez, yükleyemez, referans göstermeden kullanamaz, işleyemez, uyarlayamaz, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer her türlü kullanım ve müdahalede bulunamaz, kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edemez, atıf yapmadan kullanamaz, sergileyemez, değiştiremez, uyarlayamaz ya da tercüme edemez. Kullanıcı, ayrıca Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılara ve/veya kodlara müdahale edemez; bunları kaldıramaz, değiştiremez; tersine mühendislik yapamaz. Kullanıcı’nın herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinde bulunması halinde bu ihlalin yalnızca imece’nin değil diğer Eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi Eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceğini ve imece ve diğer Eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul eder.

Kullanıcı, kimliğini deşifre eden kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcı’nın isteği üzerine imece ile yazışma yapılması, bültene üye olunması ve Etkinlik’e kayıt yaptırılması hallerinde, ilgili mevzuat uyarınca veya yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileriniz talep edilebilecek ve saklanabilecektir. Kullanıcı’nın isteği üzerine imece ile yazışma yapılması, bültene üye olunması ve Etkinlik’e kayıt yaptırılması hallerinde, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ne şekilde sağlandığı, muhafaza edildiği ve kullanıldığı hususlarına dair açıklamaları içeren Aydınlatma Metni’ne buradan, Etkinlik’e kayıt yaptırılması hallerinde, kişisel verileirn ne şekilde sağlandığı, muhafaza edildiği ve kullanıldığı hususlarına dair açıklamaları içeren Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararlar ve sonuçlardan tamamen kendi sorumludur ve hiçbir koşulda imece’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

Kullanıcı, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin imece ile ilgisi olmadığını ve imece’nin bu sitelerin güvenliğini ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden ve gizlilik politikasından dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Kullanıcı, Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması vb. Site’ye ilişkin her türlü kararın imece tarafından serbestçe verilebileceğini ve buna ilişkin imece’nin sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurmayacağını; zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, imece markasının veya Site’ye ait Eser niteliğindeki içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içeriğin kullanılmasından imece’nin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, Site’nin Kullanım Koşullarını okumaması veya okumasına rağmen bu kuralları ihlal etmesi sebebiyle uğrayacağı maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan; imece, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlaliniz ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunması, Site’ye orantısız yük getirmesi, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir ve Kullanıcı hakkınızda yasal yollara başvurulabilir. Kullanıcı bu durumda imece’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, Site’yi ziyaretinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve tüm yasal düzenlemelere uyacağını; aksi halde adli, idari ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendinize ait olacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, Site’de yer alan içeriklerin ve imece’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Kolektif Etki Derneği (“imece”) olarak, web sitelerimiz “summit.imece.com” ve “imece.com” (“Site”), ve dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı (“Platform”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler’den (“Çerez”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Site’mizde ve Platform’umuzda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

imece olarak kullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’mize ve Platform’umuza yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de, Platform’da veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site ziyaretiniz kapsamında veya Platform’u kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla KVK Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

imece olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

imece olarak Site’de ve Platform’da çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin ve Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Site’yi ve Platform’u analiz etmek, Site’nin ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Site’nin ve Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin ve Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Site veya Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler  Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Sitemizde yalnızca sitemiz için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz